VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Informace k ubytování - COVID 19

Dle nařízení vlády je nutné splnit jednu z níže uvedených podmínek:

1. Nemám žádné příznaky onemocnění a splňuji jednu z následujících podmínek: o Absolvoval/a jsem nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem o Absolvoval/a jsem nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem o Prošel / prošla jsem alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní o prodělal/a jsem laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

2. Absolvoval/a jsem nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem u svého zaměstnavatele.

3. Absolvoval/a jsem (resp. mé dítě absolvovalo) nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem ve škole.

4. Podstoupil/a jsem preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

s